Достъп до обществена информация

В СУ “Екзарх Антим І“ гр. Казанлък се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

   Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на СУ “Екзарх Антим І“ гр. Казанлък  всеки работен ден

от 08:00 часа до 13:00 часа  и от 14:00 часа до 17:00

Адрес:  6100 Казанлък,

ул. Св. Климент Охридски №2

тел: 0876 879 948

   Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават  и на е-mail: soukk@abv.bg

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛЕН 15, АЛ. 2 от ЗДОИ

 

През 2019 година  в СУ “Екзарх Антим І“ гр. Казанлък не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

_______________

През 2018 година  в СУ “Екзарх Антим І“ гр. Казанлък не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

_______________

През 2017 година  в СУ “Екзарх Антим І“ гр. Казанлък не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

_______________

През 2016 година  в СУ “Екзарх Антим І“ гр. Казанлък не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

_______________

През 2015 година  в СУ “Екзарх Антим І“ гр. Казанлък не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.