Политика за защита на личните данни

Данни за администратора:

СУ „Екзарх Антим I”, гр. Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Климент Охридски“ № 2;

E-mail: info-2400264@edu.mon.bg;

Телефон: 0876 879 948;

Интернет страница: https://antim1-kk.com/

 

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

E-mail: gdprss@abv.bg

Телефон: 0884 541 222“