Въпроси и отговори

Въпроси към екипа могат да се отправят и онлайн на адрес info-2400264@edu.mon.bg, както и в раздел Контакти.

Длъжностно лице, отговарящо за разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН в СУ "Екзарх Антим I", гр. Казанлък - Петя Мирева, тел. 0894425088, имейл: petia.mireva@edu.mon.bg, работно време: от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 17:00 часа.

Вашите въпроси и нашите отговори ще са видни в този раздела