Международната обучителна среща в Анталия по Eразъм + проект "My Sustainable Future" съфинансиран от ЕС продължава.

Нашите ученици работиха по различни STEM задачи в турското училище Vizioner KOLEJI и търсиха ефективни решения за възобновяема енергия и намаляване на отпадъците в Cekdev International Education&Development Academy.