Наши учители присъстваха на обучителен курс в Анталия, Турция.

От 4 до 9 април учителите: Александрина Шомова, Ганка Мушикова и Бончо Бончев участваха в обучителния курс “Integrating Sustainability into the Educational Environment” проведен от обучителната организация "CEKDEV International Education and Development Academy” в Анталия.

Курсът е част от проект КА1 "My Sustainable Future" на СУ "Екзарх Антим I" по програма Еразъм+ съфинансиран от ЕС.

В програмата на обучението бяха включени теми свързани със значението на въглеродния отпечатък и дейностите, които могат да бъдат извършвани от всеки един човек, с глобалното затопляне, климатичните промени и алтернативните източници на енергия.

В обучителната среща нашите учители работиха заедно със свои колеги от Франция, Македония и Малта.