Още няколко дни до Коледните празници. Сигурно вече сте извадили играчките, лампичките и сте украсили цялата къща с тях. Но знаете ли, че можете да си направите още по-уникална елха? Е, вярно, ще е мъничка, но никой друг няма да има като вашата, „разлистила“ се направо пред очите ви и направена от вас.

В часовете по химия и опазване на околната среда, учениците от 7А,7Б и 7В клас с г-жа Доника Димитрова, заложиха своите магични химични елхички.

Това е експеримент, в който използвайки сода демонстрираме химична реакция, наречена кристализация.