Успехи за учениците от музикалните паралелки, изучаващи гайда при Тодор Говедаров.

На провелия се на 15.04.2023 година, Първи фолклорен фестивал "От Лазаровден до Гергьовден", село Черганово, Лъчезар Трифонов VIIв печели призова награда, а Яни Киряков от IXв клас спечели Първа награда.

Пожелаваме им още много участия с призови постижения!