СУ "Екзарх Антим I" отново получи почетния знак eTwinning school 2023-2024!

За пореден път проектите ни по програма eTwinning получиха висока оценка и училището ни получи признанието eTwinning school.

Четири проекта на СУ "Екзарх Антим I" бяха отличени с национален знак за качество от Националното звено за координация по дейност eTwinning.

Международни проекти:

"Shaping Young Europeans Future through Drama"- знак за качество присъден на Наташа Джуркова- координатор на проекта.

"Bullying: A Look Inside" - знак за качество присъден на Наташа Джуркова и ученическия екип от 9в клас.

"PASSPORTal" - знак за качество присъден на Наташа Джуркова, Елена Василева и 6а клас.

Национален проект:

"Земята има нужда от нас"- проект между нашето училище и училище СУ "Свети Патриарх Евтимий", от гр. Пловдив. Знак за качество са присъдени на учителите: Никола Атанасов, Александрина Шомова и Ганка Мушикова и учениците от 5б клас.

Благодарим на Националното звено за координация по дейност eTwinning за високата оценка!