120-ти Празник на розата - Казанлък 2023!

120-ти Празник на розата - Казанлък 2023!
Антимовци в празничното шествие днес.
Прекрасни и вдъхновени!
Това е видимо за всеки, който може да види публикацията