151 години от гибелта на Апостола на българската свобода

Днес, СУ „Екзарх Антим I“ стана част от Националната инициатива за отбелязване на 151 години от гибелта на Апостола на българската свобода. Включиха се всички 12 паралелки от начален етап, 5в, 10 в, 9 б и 12 б клас.
Общо 340 ученици, точно в 12,00 часа се преклониха пред паметта на Васил Левски, рецитирайки безсмъртното стихотворение на Христо Ботев „Обесването на Левски“.
Инициативата се осъществи благодарение на всички учители от 1, 2, 3 и 4 клас, учителите по Български език и литература Борис Кадънов, Ренета Георгиева, Диана Илиолова и учителите по История и цивилизации Станимира Стоянова и Цветелина Буюклиева.