„30 секунди география“

Последният проект на 12 клас с профил география взе участие в Националния конкурс за ученици: Географско видео „30 секунди география“. Учениците направиха кратко видео с природни и антропогенни забележителности от с. Турия и околностите.

Ръководител: Ивелина Делева