Антимовци помагат на децата от гр. Кубрат! По идея на Дея Стойнова от 4а клас !

Една чудесна инициатива на малките антимовци от 4а клас с класен ръководител Анета Недкова.
Всички от класа спонтанно и с удоволствие се втурват да събират книжки от личните си библиотеки, щом разбират, че библиотеката в гр. Кубрат е изгоряла. На 26 септември - понеделник - пакет с детски книжки, подарък от нашите четвъртокласници потегли за гр. Кубрат, за да достави радост на децата от града.
Благодарим на Дея и нейното семейство, на всички антимовци от 4а и техния класен ръководител за благородната инициатива.