Антимовци участват в международна среща в Белгия по проект "Глобални цели-готови да действие!" по програма Еразъм+ съфинансирана от ЕС.

Нашите младши посланици на Европейския парламент: Виктория Тодорова, Деляна Нанева, Ани Тенева, Максим Илиев, Мартин Карамалаков четвърти ден участват в дейности посветени на Глобалните цели за устойчиво развитие. Заедно с ученици от партньорските училища от Белгия, Унгария и Италия те работиха по реални проблеми и конкретни глобални цели и предлагаха варианти за тяхното решаване. Своите идеи за конкретни действия за изпърнение на Глобалните цели международните ученически екипи презентираха в кметството на Борнем, Белгия.На 26 септември посетиха Европейския парламент в Брюксел и имаха интересни срещи с евродепутат Том Ванденкенделеар от Белгия и с евродепутат Камила Лорети от Италия. Депутатите бяха възхитени от проектния календар посветен на Глобалните цели изработен от партньорите по проекта. Днес всички участници в срещата направиха флашмоб в Борнем, за да демонстрират идеята на Глобална цел 5 - "Равенство на половете".
Имаше и забавен уоркшоп за готвене на брауни с еко продукти.Готовите и вкусни сладкиши партньорите раздадоха на учениците от прогимназията на училището домакин в Борнем.Утре е последният ден на международната среща, в която участваха и учителите Наташа Джуркова- координатор на проекта, Валя Радева- учител по биология и ЗО, Никола Атанасов - учител по изобразително изкуство.