"Човек трябва да се храни, за да живее, а не да живее, за да се храни".

30.04.2024г. тази максима беше претворена от учениците от 6а клас в отговор на предизвикателството за изготвяне на хранителен режим в рамките на една денонощие. Това беше задача номер 2 от дейностите във връзка с Глобалните дни на действие 2024 под надслов " Подготвени за климатичните промени".