Да си направим слънцезащитен крем

Създаването на слънцезащитен крем беше една от задачите, с които се справиха отлично нашите ученици Ралица Чернева и Мария Енчева от IXб клас, които представяха цялата област Стара Загора на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки за ученици от V до IX клас, провело се в град Силистра от 28 до 30.06.2024г., на тема:"Природните науки и медицината", водени от своите преподаватели Валя Радева и Андон Манев.
Други предизвикателства, с които трябваше да се справят бяха да работят в екип с непознати ученици от различни възрасти и градове, да решат 4 теоретични и 2 практически задачи, да определят пулс по данни от електрокардиограма, да измерят пулс с пясъчен часовник, да влязат в ролята на изследователи и да формулират научна хипотеза на база резултати от научен експеримент.
След като обясниха принципа на работа на рентгеновия апарат, компютърния томограф и ехографа, влязоха в ролята на лекари, за да анализират изображения от тях и да разпознаят органи, тъкани и чужди тела. Поставяха диагнози, търсиха отклонения и предписваха лечение.
Част от проблемните задачи, които решаваха участниците, бяха породени от актуалната тема за рак на кожата и въздействието на UVA, UVB и UVC лъчите върху човешкото здраве. Анализирайки връзката между производството на меланин и витамин D в кожата, географската ширина, наследствеността и слънчевото огряване, трябваше да обяснят защо хората в слънчевите държави като България, Гърция и Египет имат по-малко витамин D, отколкото в Исландия. Участниците изследваха степента на защита, която дават слънцезащитните кремове, разпространени в търговската мрежа и създадоха свой от натурални продукти.