Europe Day 2023!

Ден на Европа!
Europe Day 2023!
Etwinning day 2023!
Специален поздрав към всички за Деня на Европа от учениците от 8в клас и техния класен ръководител и учител по музика Соня Ясенова.
Изпълнението е включено и в онлайн концерта на партньорите по проект "Global Goals - Ready for action!" съфинансиран от ЕС.