Есенен он-лайн конкурс за певци и инструменталисти “E-FEST"

На провелият се есенен он-лайн конкурс за певци и инструменталисти “E-FEST”, взеха участие вокална фолклорна група „Антим“ от IXв клас, с ръководител Соня Владева. Целта на младите ни народни певици е да популяризират и съхраняват нематериалното ни културно наследство в лицето на народната песен. Групата беше удостоена с Грамота за отлично представяне. Жури на конкурса бяха: Недялко Недялков – кавалджия, свирещ в Оркестъра към Българско Национално Радио и Росица Пейчева – народна певица, наричана „Ангела на Родопите“.