Европейски знаk за качество от Etwining!

Учениците от 6в клас и техния учител Александрина Шомова се включиха през учебната 2022/2023г. в разработване на дейности за опазване водното богатство на планетата по международен проект Little water guardians. Заедно с ученици, техни връстници от Румъния, Турция, Италия и Гърция те създаваха интерактивни игри за водните ресурси, еко лозунги за опазването на водите и международна поема за значението на водата в природата и за човека.