„Иновативното преподаване - мост към бъдещето“

9 учители от СУ „Екзарх Антим I“ участваха в два обучителни курса в Мадейра, Португалия по проект „Иновативното преподаване - мост към бъдещето“ с договор
№ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000133134 по програма „Еразъм+“ съфинансиран от Европейския съюз за периода 2023-2024 година.
В продължение на 6 дни от 18 февруари 2024 г. учителите бяха включени в изключително полезно и интересно обучение и практически занятия предоставени от Sindicato Democrdtico dos Professores da Madeira за придобиване на знания и умения за използване на роботика и добавена реалност в преподаването, разработване на нови учебни практики и методи на преподаване с трансдисциплинарни практики.
Участниците в двата курса бяха:
Роботика и добавена реалност /Robotics and Augmented Reality in 21st Century Schools/ - Радиана Стефанова, Росица Минчева, Цветелина Буюклиева, Валя Гърбачева
Обучение в училището на 21 век /Teaching in 21st Century School/ -
Наташа Джуркова, Велизар Китов, Александрина Шомова, Валя Радева,Ивелина Делева
До юни 2024г. участниците в двата курса ще проведат вътрешна квалификационна програма и ще създадт екипи с учители от трите степени на обучение в нашето училище, с които ще проведат 18 трансдсисциплинарни уроци.