Интердисциплинарен, иновативен урок във IIб клас

Сюжетната линия на открития урок представен от Росица Минчева, начален учител, беше адаптация на великденската приказка на Симеон Андреев "Заю Баю Великденски". В урока бяха вплетени знания и умения по Български език, Математика, Родинознание, компютърно моделиране.
Учениците трябваше да помогнат на главния герой да изпълни своята мисия. В първата задача с помощта на колелото на късмета учениците показаха знания за изучените части на речта и техните граматични характеристики. Във втората задача те демонстрираха умения за работа в екип. Разделени в 4 групи, учениците трябваше да подредят думи по азбучен ред и по този начин да получат изображения на символи на Великден. Третата задача бе осъществена с bee bot. В нея се изискваше да се свържат двойки антоними, а пътят на пчеличката се определяше от резултатите на математически верижки.
Накрая, за да получат голямото великденско яйце, учениците трябваше да разчитат код и да подреждат елементи на правилните места.
Урокът е резултат по Еразъм+ проекта "Иновативното обучение-мост към бъдещето" съфинансиран от ЕС.