"Ключът на музиката" - Пловдив

На 23 март, в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, град Пловдив, се проведе Националното състезание, с ранг на олимпиада, "Ключът на музиката".
До националния кръг, от нашето училище, достигнаха Димитър Калинков Vа клас, Мирослава Боева Vв клас, Райа Велкова VIа, Никола Пенчев VIб, Дария Филева VIв и Вяра Добрева VIIв клас, с учител по музика Марияна Кирова и Николета Караджова Xв клас, с учител по музика Соня Ясенова.
Поздравления за прекрасното представяне!
Продължавайте със същата амбиция, трудолюбие и вдъхновение да покорявате върхове!