Миналото-мост към бъдещето

Интердисциплинарен, иновативен урок по история, математика, български език, английски език, компютърни технологии и технологии и предприемачество постави учениците от 7 а клас в много интересно преживяване и боравиха със знания от 6 учебни предмета, за да опишат конкретен за всеки ученически екип български риволюционер. Учениците научиха любопитния факт, че Христо Ботев е писал учебник по математика и решиха по една задача от неговия учебник. Екипите отговориха на предизвикателството да поправят граматически и пунктуационни грешки в три мисли и да рязпознаят, коя от тях е на техния революционер.
На база на събраната информация от интернет написаха кратко представяне от първо лице на английски език и работейки с Vidnoz накараха техния революционер да проговори. Последната задача на ученическите екипи беше да изчислят, използвайки мащаба на предоставените им карти разстоянието от гр. Казанлък до родното място на техния революционер.
Урокът е част от проекта "Иновативното обучение - мост към бъдещето" по програма Еразъм+ съфинансирана от Ес и е дело на учителите: Цветелина Буюклиева- учител по технологии и предприемачество, Станимира Стоянова-учител по история и цивилизации, Ралица Желева- учител по БЕЛ, Галина Янкова- учител по английски език, Иванка Манева- учител по математика, Ваня Александрова-учител по ИКТ.