"Мисли глобално, действай локално. Как да намалим безболезнено сметката си за ток?"

Интересен и ценен проект, по който работиха в продължение на няколко месеца учениците от 10б клас.
Идеята за устойчивото развитие и ограничаване на климатичните промени и намаляване на потреблението ще остане само на теория, ако не се промени поведението на всеки един от нас.
Учениците работиха в екипи и търсиха методи за намаляване на консумацията на електрически ток, изчисляваха консумацията на електроенергия в техните домове и изработиха стратегия за прилагане на израните методи в конкретното домакинство.
На 16 април 2024 г. всеки екип представи своя резултат от проектната работа на специална среща с родителите на учениците от 10б клас. Родителите посрещнаха идеите и предложените стратегии от младите учени с видимо доволство.
Учители-ментори на екипите бяха:
Валя Радева -учител по Биология и здравно образование;
Донка Тошева - учител по Физика и астрономия;
Андон Манев - учител по Химия и опазване на околната среда;
Проектът е част от дейностите по иновацията "Глобални цели-готови за действие" и активира учениците да предприемат конкретни действия свързани с Глобална цел 11: Устойчиви градове и общности и ЦЕЛ 12: ОТГОВОРНО ПОТРЕБЛЕНИЕ.
Осъзнаването на собствената ни роля в средата, в която живеем и мисълта за бъдещите поколения се възпитава с реални действия.