Младшите ни посланици се срещнаха с Тихомир Турлаков, студент по правни науки в Рупрехт-Карлс-Университет Хайделберг, Германия- 5 семестър.

Основните аспекти в разговора на младшите посланици с Тихомир Турлаков бяха -Принцип на разделение на властите на ЕС; Разликата между държава и съюз; Актове и функции на Европейския парламент; Имплементиране на законодателни актове.
Тихомир Турлаков е ученик на Випуск 2015 на СУ "Екзарх Антим I " и участник в отбора на училището ни спечелил посещение на Европейския парламент в Страсбург през 2015 година по Програма Евроскола.