"My Sustainable Future"- съфинансиран КА1 проект по програма Еразъм+ на ЕС.

Учителите: Ганка Мушикова, Александрина Шомова и Бончо Бончев организираха вчера училищен семинар, за да представят пред свои колеги опита придобит от обучителния курс “Integrating Sustainability into the Educational Environment” в Анталия през месец април. Сформирани бяха интердисциплинарни екипи, които ще разработят уроци за прогимназиален етап за началото на следващата учебна година с тема "My Sustainable Future" - дейностите, които могат да бъдат извършвани от всеки един човек рефлектиращи позитивно върху климатичните промени и алтернативните източници на енергия.