Национален младежки конкурс “ Празник на химията 2023”

Достойно представяне на училището ни на Национален младежки конкурс “ Празник на химията 2023”, организиран от Съюза на Химиците в България, Факултет по химия и фармация към СУ "Св. Климент Охридски", Федерация на научнотехническите съюзи и РУО-София.
Анастасия Стоянова от Ха клас, представи своята разработка насочена към Първата жена преподавател-химик в Български университет.
Нека интереса на Анастасия, към химията да бъде нестихващ.
 
 Може да бъде изображение с текстово съобщение