Всяко действие е от значение!

Календар за Глобалните цели на ООН представени чрез пресъздаване на известни картини ще създадат партньорите по проект "Глобални цели-готови за действие" съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС.
Нашият екип на проекта пресъздаде картината "Девойката с ябълки" на Владимир Димитров-Майстора, за да отправи послание свързано с Глобална цел №15 - Живот на земята.
В репродукцията участваха - Театрално студио "Антим" с ръководител Наташа Джуркова -координатор на проекта и старши посланик на ЕП, Никола Атанасов - учител по изобразително изкуство и Неделина Неделчева -11а клас, младши посланик на ЕП и с подкрепата на ученици от 11 а клас и Атанас Грунов.
Together with our partners from Italy, Hungary and Belgium we are creating a calendar for the Global Goals of UN and the EU. We will present the Global Goals and the EU through the reproduction of famous paintings and will send our messages to engage everyone in the implementation of the Global Goals.
May be an image of 1 person and text that says Global Goals- Ready for Action! „Girl with Apples" Vladimir Dimitrov- The Master (1882 1960) One ofthe most talented 20th century Bulgarian painters and orobably the most remarkable stylistin Bulgarian painting. Bulgarian "Ekzarh "EkzarhAntim| "I high school studentsr recreation andi interpretation ofthe painting with message related Global Goal 15-Life Land Itis choice protect our beautiful planet. Every action counts! GLOBAL GOALS READY ACTION