През учебната 2024/2025г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас