ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В IV КЛАС

Учениците от IV а,б,в клас с класни ръководители Анета Недкова, Цвета Атанасова и Анета Добрева изучават Слънчевата система с помощта на проекти и макети, изработени с много труд и въображение.
Изложбата им привлича интереса на малки и големи ученици в СУ "Екзарх Антим I".