Системите на човешкото тяло- урок по човекът и прородата в 5 клас проведен на английски език.

Поредният иновативен урок представен пред партньорите ни от Норвегия, Гърция, Португалия и Естония се проведе днес от Александрина Шомова в 5а клас.
Учениците обобщаваха знанията си като решаваха различини задачи и работиха в екип, за да направят интерактивен модел на система от човешкото тяло, към която вълшебно колело отвеждаше всеки екип. Интереактиминия модел включваше програмиране и изработка на съответната система от пластелин. И всичко това на английски език. Иновативно, полезно и интересно. 5а клас се справиха блестящо., както и техния учител по човекът и природата -Александрина Шомова.
По-късно гостите ни днес имаха удоволствието да видят музикалната ни визитка представена от ученици от профил "Музика" с учители Соня Владева и Тодор Говедаров.
Изпълненита на музикантите бяха посрещнати с бурни и нестихващи аплодисменти. Всички бяха очаровани и възхитени.
Муждународните екипи от партньорските държави плодължиха работата си върху иновативните уроци, които ще бъдат изнесени утре в 6б и 5в клас.
Такъв беше денят на международната ни среща по проект "STEAM Innovative Teaching in the Digital Era" съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС