Среща с актрисата Гергана Стоянова

Днес беше изключително вълнуващ ден, защото учениците от X и XI клас имаха незабравима среща с актрисата Гергана Стоянова, която реализира своя семинар „Аз уча, вярвам, мога, знам“. Гергана Стоянова с ентусиазъм разказа на учениците своите ученически спомени, сподели личната си формула за успех – четене, труд, спорт и поставяне на цели. Акцентира върху това колко е важно да са любознателни, упорити, дисциплинирани. Да се учат на родолюбие, природолюбие и човечност. Всички ученици получиха вдъхновяващи дневници – пътеводители, с надслов „Аз уча, вярвам, мога, знам”, в които ще записват всичко прочетено и научено и ще следват мечтите си.
Благодарим за вдъхновението, позитивизма и урока по човеколюбие!