Траките

Траките – един от най-древните народи, населявали нашите земи, завещали ни богато културно и историческо наследство. В часовете по човекът и обществото учениците от 3б клас с преподавател Диана Каярова се запознаха с бита и културата на древните траки. Те обогатиха своите знания, като се превърнаха в малки изследователи, проучиха и откриха още нови любопитни факти. Своите открития третокласниците поместиха в старателно изработени проекти, които представиха пред своите съученици.