Участието на нашите млади народни певици в он-лайн конкурса "E-FEST"