Учениците от 11 клас с профил география бяха в ролята на предприемачи

В открит интердисциплинарен урок по география и икономика, предприемачество и английски език младите ни географи трябваше да решават казус за хотел в планински курорт, на който те са собственици. Те трябваше да проучат различни варианти за отопление на хотела си и да опишат предимствата и недостатъците на отоплението с фотоволтаици и климатици, за да изберат най-ефективното за своя планински хотел. Интересна беше и задачата им да намерят чуждестранна фирма, на която да напишат писмо на английски език за необходимото оборудване за хотела. Учениците работиха в два предприемачески екипа, които се оказаха с различни становища, които защитиха с факти и аргументи. Всеки един от екипитеа предложи действия, които могат да се предприемат, за да намалят емисиите на парникови газове в своето ежедневие. В края на урока всички предизвикателството да донесат стари дрехи, които да занесат в контейнер за рециклиране.
Урокът е част от проекта „Иновативното обучение – мост към бъдещето“ по програма Еразъм+ съфинансиранa от ЕС.
Урокът беше подготвен и изнесен от Ангелина Атанасова – учител по икономически дисциплини и Ивелина Делева – учител по география и икономика