Паралелки

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

 

Клас:

Паралелка

Описание

Брой свободни

места

Дата на публикуване

3

б

за учебната 2023/2024 година

3

03.11.2023 г.

6

а

за учебната 2023/2024 година

7

11.09.2023 г.

6

б

за учебната 2023/2024 година

6

28.09.2023 г.

7

в

за учебната 2023/2024 година

2

11.09.2023 г.

7

б

за учебната 2023/2024 година

1

28.11.2023 г.

 

Информация за паралелките

 

  Избираеми учебни предмети   Избираеми учебни предмети   Избираеми учебни предмети   Избираеми учебни предмети
I A Български език и литература
Математика
Английски език 
I I А Български език и литература
Математика
Английски език 
I I I А Български език и литература
Математика
Английски език 
I V A Български език и литература
Математика
Английски език 
I Б Български език и литература
Математика
Английски език 
I I Б Български
Математика
Английски език 
I I I Б Български език и литература
Математика
Английски език 
I V Б Български език и литература
Математика
Английски език 
I В Български език и литература
Математика
Музикален инструмент/пеене
I I В Български език и литература
Музикален инструмент/вокал
Математика
I I I В Български език и литература
Математика
Музикален инструмент/вокал
I V В Български език и литература
Математика
Музикален инструмент/вокал

 

  Избираеми учебни предмети   Избираеми учебни предмети   Избираеми учебни предмети
V А Български език и литература
Английски език
VI А Български език и литература
Английски език
VI I А Български език и литература
Математика
Английски език 
V Б Български език и литература
Английски език
VI Б Български език и литература
Английски език
VI I Б Български език и литература
Математика
Информационни технологии
V В Английски език
Музикален инструмент/вокал
Човек и природа
VI В Английски език
Музикален инструмент/вокал
Човек и природа
VII В Български език и литература
Математика
Музикален инструмент/вокал

 

VIII А Професионално направление "Администрация и управление"
Професия "Икономист"
IX В Профил "Музика" Х В Профил "Музика"
XI B
Профил "Софтуерни и хардуерни науки" XII В Профил "Софтуерни и хардуерни науки"
VIII Б Профил "Чужди езици" IX Б Профил "Чужди езици" Х Б Профил "Чужди езици" XI Б Профил "Чужди езици" XII Б Профил "Чужди езици"
VIII В Профил "Музика" IX А Профил "Предприемачество" Х А Профил "Предприемачество" ХI A Профил "Предприемачество" XII А Профил "Предприемачество"