Чудните истории на Хитър-Петровите цървули

Чудните истории на Хитър-Петровите цървули

"Чудните истории на Хитър Петровите цървули" проект по програма eTwinning, по който работиха през учебната 2015-2016 година 2в клас, техния класен ръководител- Бояна Филипова и помощник директора- Наташа Джуркова

Нашите второкласници работиха цяла година заедно с по-малки и по- големи ученици от Троян, Сливен, Русе, Долни Чифлик, Плевен, Пазарджик, Видин за да формират основни познавателни и комуникативни знания и умения.

Целта на нашия проект беше придобиване на грамотност и насърчаване на четенето от децата в ранна училищна възраст като възможност за развитие на тяхната личност, себеусъвършенстване и формиране на траен интерес към литературата.

Учениците четоха различни истории за Хитър Петър , рисуваха илюстрации към тях и правиха драматизации.

Представяме Ви една от историите на "Хитър Петровите цървули" - "Отровната баница".