Global Goals - ready for action

 

До март 2024г. по проекта ще работят:
Учениците: Максим Илиев, Мартин Карамалаков, Виктория Арнаудова и Кристиян Георгиев от 11б, Неделина Неделчева от 11а, Ани Тенева и Марияна Димитрова от 11в, Деляна Нанева и Виктория Тодорова от 10б, Камелия Димитрова и Милена Манева от 10в, Майкъл Далиев от 9в и Даная Костова от 8в.
Учителите: Наташа Джуркова- автор и координатор на проекта, Никола Атанасов-учител по изобразително изкуство, Валя Радева- учител по биология и ЗО, Доника Димитрова- учител по химия и ОС.
Учениците от партньорските държави ще участват в уъркшопи за представяне на STEM уроци с театрални елементи, интегриране на глобалните цели на ООН в различни учебни занятия, ще участват във флашмобове, ще съставят пиеси и ще ги поставят в партньорските градове.
За първи път партньорите се срещат на казанлъшка територия от 16 до 22 април.
 
По повод Деня на Европа с партньорите по проект "Global Goals - Ready for Action!" съфинансиран от ЕС организирахме онлайн концерт.
Представяме Ви едно от нашите изпълнения в концерта.

 
 
 
YOUTUBE.COM
 
Глобална цел 13 - Климатични промени.
Екипът на СУ "Екзарх Антим I" по проект "Global goals- ready for Action" съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС, представи Глобална цел 13 чрез репродукция на картината - "The time is running" от Pilar Correia. Участват: Мартин Карамалаков и Максим Илиев от 11 б клас. Заедно с партньорите ни от Италия, Унгария и Белгия работим върху създаването на календар за Глобланите цели но ООН и за ЕС. Ще представим глобланите цели и ЕС чрез репродукция на известни картини и ще отправим нашите послания ъкм хората, за да ги ангажираме с изпълнението на Глобалните цели.
Global Goal 13- Climate Action was represent through the painting "The time is running out" by Pilar Correia. Reproduction by SU Ekzarh Antim I, Kazanlak, Bulgaria.Together with our partners from Italy, Hungary and Belgium we are creating a calendar for the Global Goals of UN and the EU. We will present the Global Goals and the EU through the reproduction of famous paintings and will send our messages to engage everyone in the implementation of the Global Goals.
 
 
 
 
Ден на Европа!
Europe Day 2023!
Etwinning day 2023!
Специален поздрав към всички за Деня на Европа от учениците от 8в клас и техния класен ръководител и учител по музика Соня Ясенова.
Изпълнението е включено и в онлайн концерта на партньорите по проект "Global Goals - Ready for action!" съфинансиран от ЕС.

 
 
 

 
European anthem
 
 
 
Наш е изборът да опазим красивата си планета. Всяко действие е от значение!
Календар за Глобалните цели на ООН представени чрез пресъздаване на известни картини ще създадат партньорите по проект "Глобални цели-готови за действие" съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС.
Нашият екип на проекта пресъздаде картината "Девойката с ябълки" на Владимир Димитров-Майстора, за да отправи послание свързано с Глобална цел №15 - Живот на земята.
В репродукцията участваха - Театрално студио "Антим" с ръководител Наташа Джуркова -координатор на проекта и старши посланик на ЕП, Никола Атанасов - учител по изобразително изкуство и Неделина Неделчева -11а клас, младши посланик на ЕП и с подкрепата на ученици от 11 а клас и Атанас Грунов.
Together with our partners from Italy, Hungary and Belgium we are creating a calendar for the Global Goals of UN and the EU. We will present the Global Goals and the EU through the reproduction of famous paintings and will send our messages to engage everyone in the implementation of the Global Goals.
 
 
 
 
На 21 април на площад "Севтополис" заедно с партньорите ни по проект "Global Goals-Ready for Action!" от Белгия, Унгария, и Италия направихме флашмоб посветен на Глобалните цели за устойчиво развитие.
Идеята на флашмоба беше да демонстрираме своето убеждение, че изпълнението на целите и опазването на планетата ни зависи от действията и поведението на всеки човек. Всеки може да бъде полезен с нещо много лесно и достъпно - да намали отпадъците в своето домакинство и да не замърсява природата със свои отпадъци. Всяко действие е от значение! Да бъдем разумни!
 
уеб сайт на проекта
 
You Tube канал на проекта
 
Флашмоб на площад "Севтополис", гр.Казанлък
 
Презентация с впечатленията на участниците в международната среща в СУ "Екзарх Антим I"