Иноватевното обучение- мост към бъдещето

Този проект съчетава елементи от „Преподаване в училищата на 21-ви век“ и „Роботика и разширена реалност в училищата на 21-ви век“. Той е разработен, за да даде възможност на преподавателите, участващи в него да се подготвят ги за динамичния пейзаж на съвременното образование. Възприемайки интегралната роля на технологиите, нашият фокус се простира отвъд границите, за да оборудваме учителите  с основни умения за класната стая на 21-ви век.

Проекта е предназначен да подготви европейски учители за съвременния образователен пейзаж, където роботиката и добавената реалност са неразделна част от учебната програма. Той се съсредоточава върху ключовите компетенции за учениците от 21-ви век и има за цел да бъде практичен, демонстративен и интерактивен. Воден от опитни преподаватели, участващи активно в уменията на 21-ви век, курсът насърчава дебат, експериментиране и разработване на иновативни практики за учене. Чрез този курс преподавателите ще придобият прозрения, стратегии и практически опит за ефективно интегриране на роботиката и добавената реалност в своите методологии на преподаване, насърчавайки ангажиращи и трансформиращи учебни преживявания за своите ученици.

В проекта участват:

Радиана Стефанова - Директор на "СУ Екзарх Антим I" и учител по Биология и здравно образование - гимназиален етап,

Наташка Джуркова - ръководител на проекта и учител -Подкрепа за личностно развитие,

Валя Радева - учител по Биология и здравно образование- гимназиален етап ,

Валя Гърбачева - учител по Информационни технологии - гимназиален етап ,

Александрина Шомова- учител по Човекът и природата и Биология и здравно образование - прогимназиален етап ,

Росица Минчева- начален учител,

Велизар Китов - начален учител,

Ивелина Делева - учител по  География и икономика - гимназиален етап,

Цветелина Буюклиуева учител по  История и цивилизации прогимназиален етап.

Повече за проекта и неговите дейности можете да видите в линка 

https://www.canva.com/design/DAGCFp6yEPQ/yYg-sjbhTv6HhbiWcVB0KA/view?utm_content=DAGCFp6yEPQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor