Пътувания за мир

     Проектът Journeys for peace / Пътувания за мир/  е адресиран към ученици от 12 до 17 години от пет европейски държави. Проектните дейности   предоставят възможност на учениците да осъзнаят  миграционната политика, както във всяка партньорска страна, така   и на европейско ниво и да разберат общото отношение на хората към мигрантите и третирането на този проблем в медиите. Правейки проучвания нашите ученици ще осмислят   основната разлика между бежанец и имигрант,   разнообразието от причини, които карат хората да напуснат страните си и трудностите и рисковете, пред които са изправени мигрантите   по време на пътуванията си.Учениците ще проучат основните маршрути, които бежанците трябва да следват от момента, в който напуснат страните си до момента, в който достигнат крайната си дестинация.С този проект ние искаме да покажем   равенството на хората   с помощта на истински научен ДНК експеримент. Участвайки в експеримента учениците ще разберат, че всички споделяме едни и същи гени, че понятието за раса не е научно подкрепено и че хората мигрират от древни времена. Анализът на резултатите от експеримента ще ни даде инструментите за сравняване на старите и модерни маршрути на миграция. Учениците ще проучат световни и национални   герои- борци за мир, от които ще почерпят пример за изграждане на своята гражданска позиция и мироглед. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1213204642147988&id=273021442832984

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1207286409406478&id=273021442832984¬if_id=1525012586491181¬if_t=page_post

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1208441762624276&id=273021442832984¬if_id=1525012443193219¬if_t=page_post 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1206576602810792&id=273021442832984