Shaping Young Europeans' Future through Drama

Проектът е написан специално за Театрално студио Антим. В продължение на две години ученици от 9 до 12 клас ще работят заедно с ученици от Германия, Испания, Италия, Полша и Гърция и чрез театъра и сцената ще популяризират 17 -те глобални цели на ООН.

Партньорите  поставят на сцена национални пиеси преведени на английски език, създават пиеси за тормоза в училище и глобалните цели на ООН.  Учениците  участват в създаването на песни за приятелството на младите хора в Европа, в организиране и провеждане на поредица от флашмобове в партньорските градове посветени на различни глобални цели на ООН. Учители и ученици  участват в уъркшопи за креативно преподаване и учене с използване на театрални техники по различни учебни предмети. Театрални игри и задачи  развиват  креативността и социалните умения на участващите в проекта.Симулационна игра „В Европейски парламент за един ден“ е проведена в Казанлък за партньорите съвместно с Европа Директно Стара Загора. Създаден еTwinning проект със същото име от септември 2019 г., който за времето на проекта ще споделя дейностите и резултатите с други училища от eTwinning общността.
Автор и координатор на проекта е Наташа Джуркова- педагогически съветник в СУ "Екзарх Антим I".

В  проекта работи екип от следните учители- Соня Ясенова, Никола Атанасов, Тодор Тодоров  и  26 ученици от 9 до 12 клас.

Линкове:

https://sites.google.com/view/shapingthroughdrama/home?authuser=0

 

https://www.youtube.com/channel/UCN0CX9TjU3zGiJe2SUyigEg

https://www.youtube.com/watch?v=j80ejj8z1Z0&t=1s

The true story of three dancers /Истинска история за трима рибари/ представена от нашия екип на сцената по време на международната среща в Казанлък 2019

https://www.youtube.com/watch?v=KOEv4e4NL_E&t=7s

The Apulian ants, meet the Global man- /Хората на Апулия срещат Глобалния човек/- италианска пиеса представена от нашия екип на сцената в Севиля- февруари 2020

https://www.youtube.com/watch?v=YsNv5KwsKBc

Флашмоб на тема Солидарност  проведен от всички участници в международната среща по проекта  на площад „Севтополис“ в Казанлък- декември 2019

https://www.youtube.com/watch?v=CXgccg12HPc

Флашмоб в центъра на Севила на тема Намаляване на енравенствата, проведен от участниците в срещата по проекта в Севиля – февруари 2020