"Sustainable Development Goals Action!"

 

17те цели на ООН ще изучават учениците от 2 до 4 клас!

От края на септември в класовете 2а,б,в,3б,4 а,б,в,г ще работят  по проекта. В часа на класа, в часовете по рисуване и технологии, учениците се запознават с Плана на

Организацията на обединените нации, който съдържа 17 цели, които да защитят планетата от климатичнитепромени и да превърнат света в едно по-безопасно, честно и справедливо място за всички. Чрез рисунки, апликации и игри децата  ще научат за " Най- големия урок на света " , за Отговорно потребление, Добро здраве , Устойчиви градове и общности , както и за целите на проекта: Всяко действие е важно!

Всички партньори ще се включат в  EWWR /The European Week for Waste Reduction/ с една уникална Коледна работилница, както и в eTwinning  проект- „Жените, които промениха света“. Ученици и учители ще изучават Scratch и ще  съвдават електронни игри за деца за 17-те цели на ООН. Онлай изложба с илюстрации на 17-те цели ще бъде създадена през март с рисунки на учениците от партньорските държави. Поредица от акции ще бъдат организирани във връзка с различините цели на ООН съвместно с  родителите.Координатор на проекта е Наташа Джуркова

В проекта работят: учителите: Бояна Филипова, Велизар Китова, Красимира Иванова, Красимира Караиванова, Росица Минчева, Мариана Лъскова, Мара Атанаясова  и учениците от 2а,б,в, 3б, 4а,б,в,г.

Сайт на проекта - https://sites.google.com/view/sustainabledevelopmentgoalsact/home