Училище с "отворен код" на Фондация "Дигиталните деца"

       СУ „Екзарх Антим I“ е сред училищата - партньори в пилотното издание на проекта Училище с "отворен код" на Фондация "Дигиталните деца".

          Проектът е независим, социален и образователен в подкрепа на дигиталната грамотност и иновативното образование в България. Негова мисия е безплатен достъп до качествено образование на всички деца. Децата, които ние наричаме „дигитални“ (DigitalKidZ®), защото не познават света преди технологиите.

           Всяко дете от участващите работи с индивидуален лиценз към обазователната платформа за програмиране CodeMonkey - забавна и образователна среда, в която учениците се научават да кодират на истински език за програмиране, без да е необходим предварителен опит.

В програмирането им помага една очарователна маймуна, на която те помагат да си върне банани от лошата горила, която ги е откраднала. Когато те напредват в играта, се срещнат с различни приятели като нашата надеждна костенурка, която ще им помогне в пътуването им. Ще бъдат изправени пред по-сложни предизвикателства за решаване. Всяко решение се проверява и класифицира автоматично, давайки на учениците незабавна обратна връзка със  "звездите". В зависимаст от техния брой разбира степента на справяне със задачата.

Оценяването на децата става с качествени оценки на електронния дневник ClassDojo. Учителят, който ще бъде заедно с децата при тяхното обучение чрез забавните нива в CodeMonkey e Валя Гърбачева.

Фондация "Дигиталните деца"

CodeMonkey