НВО

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 

10 КЛАС

  • 06 – 21 февруари 2024 г.  - Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас
  • НВО по Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа
  • НВО по Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г., по график в зависимост от нивото, начало 09,00 часа
  • Писмена част:

- за ниво В1 и В1.1, начало 9,00 часа

- за ниво А2, начало 9,30 часа

- за ниво А1, начало 10,00 часа

  • Компонент „ Говорене“ –по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.
  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа

 

  • 13 - 21 юни 2024 г. - Оценяване на изпитните работи от НВО
  • до 28 юни 2024 г. - Обявяване на резултатите от НВО

 

Дати за провеждане на НВО в IV клас:

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа