Ние избрахме Антим, Антим избери и ти!

     Запазена марка на СУ "Екзарх Антим I " е откриването на таланти и осигуряване възможности за изява на своите ученици и учители.

Училището е с непрекъснато обновяваща се материална база, в което се прилагат съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване.

В последните години СУ "Екзарх Антим I " се развива и утвърждава като средно училище с добре подготвени кадри, които повишават квалификацията си, в съответствие с възпитателния процес.

Богатството на училището са талантливите ученици с изявени способности в
променящата се роля на учителя в учебно -различни области. 

 

Информация относно проекти, по които работим
Научи повече
Информация относно проекти, по които работим