Обща информация и инструкции за безопасност

  1. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет 

  2. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

  3. За безопасно дистанционно обучение

  4. Препоръки за безопасно провеждане на дистанционно обучение
  5. ПЛАН ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В СУ ”ЕКЗАРХ АНТИМ I”, ГР. КАЗАНЛЪК ПРЕЗ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА