СУ "Екзарх Антим I"
Казанлък

Проекти

СУ "Екзарх Антим I" работи през годините по различни национални и международни проекти.

 

eTwinning e общност на училищата в Европа, която насърчава сътрудничеството им чрез използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). От началото на 2014 година eTwinning е част от новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”. 672709 учители от 206402 европейски училища си партнират в различни проекти и обменят добри практики онлайн. СУ "Екзарх Антим I" работи по програма eTwinning от 2009 година. Има 20 осъществени проекта и голям екип от учители итуинъри.В момента са 10 действащите учители-итуинъри СУ "Екзарх Антим I" работи по програма eTwinning от 2009 година. Има 20 осъществени проекта и голям екип от учители итуинъри.В момента са 10 действащите учители-итуинъри. Петнадесет от проектите на Антим са удостоени с Национален знак за качество и 11 проекта с Европейски знак за качество.Първият представител на Антим с проект в eTwinning е Наташа Джуркова. Тя привлича към програмата и запалва и други учители Бояна Филипова, Мара Атанасова, Красимира Крондева, Анета Недкова, Жанета Колева, Тотка Стефанова, Мариана Лъскова, Велизар Китов, Марина Стефанова, Станимира Вълчева, Валя Радева, Валя Гърбачева, Антоанета Маркова, Ивелина Делева, Красимира Караиванова, Донка Тошева, Нанка Костадинова. Два от проектите на училището ни са удостоени със Специалните награди "Мевлана" и "Мария Кюри". eTwinning school label е признание на СУ "Екзарх Антим I" като лидер в областта на: Дигиталните практики, като училище, което предоставя безопасен интернет, иновативни и творчески подходи в преподаването и ученето и непрекъснато професионално израстване на педагогическия състав. eTwinning училищата са признати на европейско ниво като модели за подражание за eTwinning и формират мрежа от водещи училища, за да вдъхновят и други училища от европейските страни

Горди сме от факта, че СУ "Екзарх Антим I" е отново с почетен знак eTwinning school за учебната 2023-2024 г.