Иновативно и интересно!

Антимовци търсят алтернативно лечение на бактериална инфекция.

Иновативен проблемно-центриран проект на ученици от 7 клас на СУ „Екзарх Антим I“ е финалист на INTERNATIONAL STEM INNOVATION OLYMPIAD (ISIO) 2023

Проектът е дело на ученици от 7в клас и техния учител по биология и здравно образование – Александрина Шомова.

Учениците: Моника Иванова, Преслава Дончева, Ева Стефанова, Габриела Цонева, Велина Гюрова и Паолина Георгиева са нашите млади учени, които работят по проекта , за да търсят

АЛТЕРНАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БАКТЕРИАЛНА ИНФЕКЦИЯ.

Проучвателската им дейност започва от октомври 2022 г. ги довежда до темата за бактериофагите. Амбициозните и млади изследователи в продължение на два месеца проучат и експериментират своята теза, че фагите са алтернативното средство за лечение на бактериална инфекция и ще изместят антибиотиците в бъдеще. Те изучават устройството на фагите, изработват модел на избран от тях фаг, проучват механизма на размножаване на фагите и бактерицидния им ефект, създават видео с анимация от модели изработени от членовете на изследователския екип и озвучено от самите тях. Дори стават учители и запознават своите съученици с устройството на фагите и тяхната бъдеща роля в лечението на бактериалните инфекции. След консултация с вирусолог правят сами експерименти за получаване на бактериални култури и фаги

Извършват поредица от последователни разреждания на получените проби- фаги, за да достигнат до минимална концентрация на фагите с максимален бактерициден ефект.

Проектът „АЛТЕРНАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БАКТЕРИАЛНА ИНФЕКЦИЯ“ е финалист на International STEM Innovation Olympiad (ISIO) 2023 - международно научно състезание за ученици и студенти. Фокусът на ISIO е върху това как да се произвеждат качествени изследвания на ученици от цял свят. Сред финалистите нашия екип е единствен от България.

Поздравления за младия и амбициозен екип и техния ментор Александрина Шомова. Нека припомним, че Александрина Шомова беше удостена през октомври 2022 г. с престижната награда за иновативен учител на Националния форум „Училищата с иновации за бъдещето“ организиран от Министерството на образованието и науката.

Нашите млади учени са от 7в клас - иновативна паралелка, която е и с разширено изучаване на музика.