Благородно!

Антимовци от 4а клас, с класен ръководител Анета Недкова, помагат на децата от гр. Кубрат!

Всички от класа спонтанно и с удоволствие се втурват да събират книжки от личните си библиотеки, щом разбират, че библиотеката в гр. Кубрат е изгоряла. На 26 септември - понеделник - пакет с детски книжки, подарък от нашите четвъртокласници потегли за гр. Кубрат, за да достави радост на децата от града.