На 21 април нашите младши посланици на Европейския парламент участваха в поредното успешно издание на Дните на Европейския парламент организирано от Константин Стоянов от Информационен център "Европа Директно" Стара Загора.

Посланиците ни - Мадлен Савова, Деница Маджарова и Симона Костенарова от 10в клас работиха заедно с 30 девойки и младежи от училища от Стара Загора и успешно влезнаха в ролите на депутати от Европейския парламент. Дните на Европейския парламент започнаха с лекция за еврото на проф. Ингрид Шикова и за дезинформацията на Петър Галев.