Старши и младши посланици на Европейския парламент от СУ "Екзарх Антим I" участваха в Пловдив в регионална среща на училищата посланици.

На 13 януари нашите младши и старши посланици на Европейския парламент участваха в регионална среща в Пловдив и обсъждаха актуални европейски теми заедно с над 140 ученици представители на 16 училища посланици на Европейския парламент от Велинград, Димитровград, Драгиново, Казанлък, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Първомай и Хасково.

Регионалната среща, която се проведе в СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив, беше открита от Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на ЕП в България. В първата част на събитието всяко от 16-те училища трябваше да се представи по креативен и запомнящ се начин. Нашият екип: младшите посланици на Антим: Михаела Кулева и Славена Кирова от 12б клас, Деляна Нанева от 10б, Дарина Ангелова от 11б и Неделина Неделчева от 11а, заедно със старшите посланици Наташа Джуркова и Радиана Стефанова, представиха училището ни по иновативен начин - създаване на символа на нашата долина- розата - в момента на представяне пред присъстващите на срещата важни факти от живота на нашето училище.

Учениците се включиха в дискусия на тема „Върховенството на правото“ с модератор проф. д-р Ингрид Шикова, експерт европейска интеграция, катедра „Европеистика“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Във втората част на събитието младшите посланици работиха в четири групи: Дебат по темата "16-годишните трябва ли да имат избирателни права?", Интерактивна работа по казуси „Правата на европейските граждани и възможностите на младите хора като граждани на Европейския съюз“, Изготвяне на постер „Зелената идея в училище“, Интерактивна дискусия „Какво знаем за Европа?“. В паралелна сесия старшите посланици обмениха идеи по Програмата Училище-посланик на Европейския парламент с Красимира Василева, експерт обучител, NABEC.

След това всяка от работните групи представи своите заключения и изводи пред всички участници. Участниците в срещата имаха възможност да разговарят и зададат своите въпроси на Андрей Ковачев, член на Европейския парламент/ЕНП/ по наболели теми-Учениците се интересуваха дали е възможно образователната система в ЕС да бъде еднаква за всички, ще има ли обща европейска политика за криптовалути, защо България все още не е в Шенген, кога ще свърши войната в Украйна.